TELEFON +381 63 72 63 190
skola.mirjanapetrovic@gmail.com

Galerija slika škole za odrasle

Aleksandra Čavara

Aleksandra Cavara -Portret mlade devojke

>>Portret mlade devojke, crtež rasterima-olovka (6H, 2H , H, HB, B, 3B)<<

Aleksandra Cavara - Portret mladog muškarca1

>>Portret mladog muškarca, crtež, slika1<<

Aleksandra Cavara - Portret mladog muškarca2

>>Portret mladog muškarca, crtež, slika2<<

Aleksandra Cavara - Portret mladog muškarca

>>Portret mladog muškarca, crtež-olovka (6H, 2H, HB, 3B)<<

Aleksandra Cavara- Portret mladog muškarca(proces rada)

>>Portret mladog muškarca (proces rada), crtež-olovka<<

Milica Mićević, 26 godina

Milica Micevic - Portret Nemanje

>>Portret Nemanje, crtež-olovka (6H,HB,3B)<<

Milica Micevic - Portret Nataše

>>Portret Nataše, crtež-olovka (6H,HB,3B). Ovaj rad ima za cilj uvežbavanje linija, sticanje radne kondicije i savladavanje upotrebe olovaka različitih tvrdoća.<<

Milica Micevic - Crtanje jednostavnih geometrijskih tela

>>Crtanje jednostavnih geometrijskih tela, crtež-olovka<<

Milica Micevic - Crtanje jednostavnih geometrijskih tela, domaći rad

>>Crtanje jednostavnih geometrijskih tela, domaći rad<<

Milica Micevic - Crtanje složenih geometrijski tela2

>>Crtanje složenih geometrijski tela, crtež-olovka<<

Milica Micevic - Crtanje složenih tela, domaći rad

>>Crtanje složenih tela, domaći rad, crtež-olovka<<

Milica Micevic - Crtanje složenih tela, nepravilnih zaobljenih oblika

>>Crtanje složenih tela, nepravilnih zaobljenih oblika, crtež-olovka. Cilj ove vežbe je raščlanjivenje predmeta na osnovne volumene,linijski konstruktivni crtež i valerske vrednosti linija.<<

Milica Micevic - Vuk (domaći rad)

>>Vuk (domaći rad), crtež-olovka u boji. Cilj ove vežbe je vežba percepcije,prenošenje predloška po fotografiji i ovladavanje tehnikom.<<

Milica Micevic - Vuk (domaći rad), crtež i fotografija po kojoj je rađen crtež

>>Vuk (domaći rad), crtež i fotografija po kojoj je rađen crtež<<

Slike sa individualnih časova

Radovi ucenika koji su prošli kroz školu crtanja i slikanja za odrasle

>>Smiljka, Portret mlade žene<<

>> Smiljka, Kutije 1 <<

>> Smiljka, Kutije 2 <<

>> Smiljka, Kutije 3 <<

>> Smiljka, Složena geometrijska tela <<

>> Smiljka, Orao <<

>> Smiljka, Delfini <<

>> Smiljka, Tigar <<